บรรยาการงานเลี้ยงบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
OPEN HOUSE 2017 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 2559 ระดับภาคเหนือ ณ พันธ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
พิธีมอบทุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้ง 19 2017
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบรองชนะเลิศระดับภาคเหนือ 2016
พิธีมอบทุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้ง 18 2016
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษา
Interactive Art Animation & Game Develop
OPEN HOUSE 2013 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช
งานแถลงข่าว เครือข่ายสถานีตรวจวัดอัตโนมัติเฝ้าระวังน้ำป่า
การเแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับมัธยมศึกษา iCode 2013 วันที่ 17 สิงหาคม 2556
ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
การแข่งขัน ACM-ICPC Northen Programming Contest 2013
Volunteer Seed โดยมูลนิธิ 1500 ไมล์ ร่วมกับ ส.ส.ส
พิธีมอบทุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้ง 15
การแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC Thailand National Programming Contest 2012
NEXT PAGE 1 2