การประชุมสรุปผลและนำเสนอข้อเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Fintech 

     คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต้นแบบการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และนักศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยแบ่งเป็น โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในธุรกิจสินเชื่อ จำนวน 2 กลุ่ม โครงการแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของแมชชีน จำนวน 3 กลุ่ม และโครงการแอปพลิเคชันการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล จำนวน 2 กลุ่ม วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยมและห้อง MBA2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9.30-16.30 น.

 

 

 

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/DeptCPECMU/