การแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC ระดับภาคเหนือ 2555
Open House วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช 2554
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 2555 ระดับภาคเหนือ ณ พันธ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
Open House วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช 2554
พิธีมอบทุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้ง 14
ทำบุญครบรอบ 20 ปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 9 กันยายน 2554
นำเสนอผลงาน NOKIA Application กับผู้บริหาร NOKIA Singapore
งานประชาสัมพันธ์ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ประชาสัมพันธ์การสอบ IT Passport เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 2554 ระดับภาคเหนือ ณ พันธ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
การแข่งเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศีกษา iCode 2010
NEXT PAGE 1 2