OASYS Research Group ประสานความร่วมมือชุมชน สร้างเครือข่ายสถานีตรวจวัดอัตโนมัติเฝ้าระวังน้ำป่า พร้อมโกอินเตอร์ ติดตั้ง ณ ประเทศ ศรีลังกา
ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ 2556
นักพัฒนาภาคเหนือเตรียมตัวพบกับงาน GDG DevFest Chiang Mai - Phitsanulok
เตรียม ชาร์จ Energy ให้เต็มที่ แล้วมา..ปล่อยของ โชว์เซียน กับโครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และครูอาจารย์ ที่มีสามารถในการพัฒนาซอฟแวร์ ทีมละไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมสมัครขอรับทุนพัฒนาผลงานและสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศ
รับสมัครนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ครั้งที่ 5 ตอน “เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย” [ i-Tim Robotics Camp ]
เพื่อเป็นอนุสรณ์และสืบสานเจตนารมณ์ การอุทิศตนเพื่องานวิจัยของ ดร.อารัมภ์ กาวีวงศ์
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ อ.ดร.อารัมภ์ กาวีวงศ์ และภรรยา ทพ.ญ.รัชยา ตันตรานนท์ มา ณ โอกาสนี้
NEXT PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8