ผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST และห้องสอบ
Best paper award ,The 4th Joint Conference on Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE 2014)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ที่คว้ารางวัล การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ์ NSC 2014
ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าทดสอบวัดความสามารถทางด้านไอที
ขั้นตอนการดำเนินการ หลังจากแสดงความจำนงยืนยันเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการนำเสนอโปรแกรมของผู้แข่งขัน NSC 2014
SCB Functional Trainee Program
From Academic to Growth Young Entrepreneur
ค่ายอิคคิวซัง ครั้งที่ 2 ตอน
SCB Campus Relationship Program IT Management Trainee
NEXT PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8