ประกาศผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558
ผลการแข่งการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2015
โครงการอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST
ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2558
ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2015 โดยกิจกรรมในปี้นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชา
NEXT PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8