ถามตอบ COVID-19 กับมาตรการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แข่งขันการแก้โจทย์ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2019
ประกาศผล ISNE PROFICIENCY TEST 2018
ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าทดสอบวัดความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรม iCode Programming Contest 2018
การประชุมสรุปผลและนำเสนอข้อเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Fintech
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เจ๋ง!! คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2018
บริหารฯ-วิศวฯ มช.-ไทยพาณิชย์ ดันโครงการ Fintech เสริมการศึกษาแบบ Capstone Project สร้างบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่สู่ตลาดแรงงาน
CPE/ISNE Project Midterm - 2/60
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2017
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Seed for the future 2017 และได้รับโอกาศให้เข้าร่วมทดลองทำงานจริง และทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ กับบริษัท Huawei ประเทศจีน
NEXT PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8