ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2017
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Seed for the future 2017 และได้รับโอกาศให้เข้าร่วมทดลองทำงานจริง และทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ กับบริษัท Huawei ประเทศจีน
ประกาศผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST
ประกาศรายชื่อทีมผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน iCode 2017
ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรม iCode Programming Contest 2017
โครงการทดสอบวัดความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร จากกลุ่มทฤษฎีการคำนวณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขอขอบคุณบริษัทดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์จำกัด ได้อนุเคราะห์บริจาค อุปกรณ์ปฏิบัติงานทางด้านเครือข่าย
ประกาศผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัล Best Paper Award ประชุมวิชาการนานาชาติ ICCSA 2016 A
NEXT PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8