ประกาศผลการแข่งขัน iCode 2017

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม Verdict: WA จาก รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม DarkST จาก รร.กำแพงเพชรพิทยาคม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม Exiting Team จาก รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

และรางวัลชมเชย 4 รางวัลได้แก่ 
ทีม Crusty Scripts รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
ทีม Sakura รร. พะเยาพิทยาคม
ทีม Pcccr_coding รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ทีม OungOung รร.สวรรค์อนันต์วิทยา