ประกาศผลการทดสอบ 

ISNE PROFICIENCY TEST 2017
 

      ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี สามารถติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

     สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ผลการสอบในการสมัครเข้าโครงการอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ISNE) ของปีการศึกษา 2561 สามารถปริ้นหน้าประกาศผลการทดสอบพร้อมไฮไลท์ที่ชื่อตนเองมาเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าโครงการได้   

         สำหรับกำหนดการรับสมัคร สามารถติดตามประกาศอีกครั้งได้ทางเว็ปไซต์  http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/  เร็วนี้ 

 

ผู้ได้รับผลการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม

1 ปรมี จันทร์สุขเศรษฐ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
2 วรัญญู เนรังษี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
     


ผู้ได้รับผลการทดสอบในระดับ ดี

1 วรัชญ์ ดวงจิต มงฟอร์ตวิทยาลัย
2 ภูพิรัฐ สุปินราษฎร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 ปริญญา ประดิษฐ์ สวรรค์อนันต์วิทยา
4 กฤษณ์ธร แสงเวียง สวรรค์อนันต์วิทยา
5 นัยน์นภัส ยะสารวรรณ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
     


ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072