ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST 

ดูรายชื่อ Click 

กำหนดการสอบ

สอบคัดเลือก:    วันที่  19 สิงหาคม 2560
สถานที่:            ห้อง 501 และ ห้อง 502 ชั้น 5 ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เวลา:                9.00 น - 12.00 น 

เข้าห้องสอบ :     8.45 น ณ ชั้น 5 ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกใน โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering)  
ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560