รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

 

Room: 515
Phone: 053-942074 ต่อ 215

Research Interests

Database systems
Data Mining
Information Systems

Education

B.Eng.(Computer Engineering) , Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 1999
Ph.D. (Computer Science), The University of Queensland, Queensland, Australia, 2007

Past Graduate Students:

Nattapon Harnsamut (2008)
Jedsada Khlangtrakul (2009)
Visanu Changniam (2009)
Bowonsak Seisungsittisanti (2010)
Abhisada Senchunthichai (2010)
Rawadee Rangsri (2010)
Chaiyut Pradidtong-ngam (2010)
Narissa Onhkum (2010)

Office Hours:Monday,Thursday 11.00-12.00 Floor 6