อ. ดร. พฤษภ์ บุญมา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200​

Room: 410
Phone: 053-942073 ต่อ 110
E-mail: pruet@eng.cmu.ac.th

ความสนใจ

ระบบประมวลผลแบบกระจาย และ แบบขนาน
การออกแบบ ติดตั้ง และจัดการระบบเครือข่าย
ระบบสารสนเทศหลายสื่อ
การพัฒนาซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส และ ระบบภาษาไทย

การศึกษา

Ph.D. (Computer Science), University of Massachusetts Boston, MA, USA, 2009
M.IT. (Computer Science and Software Engineering) Monash University, Victoria, Australia, 2003
B.Eng. (Computer Engineering) , Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 1997

วิชาที่เปิดสอน

TBA
นักศึกษาที่ต้องการเข้าพบ กรุณาส่ง E-mail มาตามที่อยู่ด้านบน เพื่อนัดหมายเวลาให้แน่นอนจะได้ไม่มาเสียเทียว สำหรับเวลาว่างของผม ดูได้จากที่นี่

Office Hours:Tuesday,Friday 09.30-11.30

List of Publication